ÍCH GIÁP VƯƠNG chứa các thành phần như: Hải tảo, cao khổ sâm nam, cao bán biên liên, cao ba chạc, cao neem... có tác dụng: Điều hòa hoạt động hormone tuyến giáp, tăng cường sức khỏe.