Tuyến giáp là một tuyến nội tiết quan trọng và lớn nhất, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Do đó, khi mắc các bệnh tuyến giáp có thể gây giảm sút sức khỏe, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.