Có rất nhiều phương pháp điều trị đối với người bị basedow tùy theo tình trạng bệnh. Vậy bị basedow phối hợp điều trị bằng i-ốt 131 kết hợp với Ích Giáp Vương có ý nghĩa như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia phân tích cụ thể trong video trên.