Tuyến giáp trạng là một tuyến nội tiết quan trọng trong cơ thể, đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Các chức năng của tuyến giáp chủ yếu liên quan đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Mời các bạn cùng lắng nghe Chuyên gia Trần Quang Đạt phân tích.