Rối loạn tuyến giáp có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định tới cơ thể. Vậy dấu hiệu rối loạn tuyến giáp bất thường là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyên gia Trương Văn Hùng phân tích trong video này nhé!