Bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp là tình trạng xuất hiện các nhân ở cả hai thùy tuyến giáp. được chia thành hai loại đó là bướu đa nhân độc và không độc. Vậy điều trị bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp như thế nào? Hày tìm hiểu trong video trên.