Trong những năm gần đây, giáo viên đang là đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh bướu cổ ngày càng gia tăng. Vậy hậu quả của bệnh bướu cổ đối với cuộc sống và công việc của những người làm nghề giáo viên là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong video trên đây.