Bà Dương Thị Hiệu (64 tuổi ở số 2, ngõ 39 phố Ngọc Trì, tổ 11, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) bị bướu giáp đa nhân đã 40 năm. May mắn nhờ biết đến sản phẩm Ích Giáp Vương và sau 6 tháng kích thước khối bướu của bà đã giảm đáng kể.