Ông Vũ Ngọc, SĐT: 0377811787, luôn thấy mệt mỏi vì bị bướu tuyến giáp. May mắn đã đến với ông khi biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương. Nhờ sử dụng sản phẩm này mà ông đã cải thiện được tình trạng của mình chỉ sau 2 tháng.