Cường giáp và suy giáp là hai dạng khá phổ biến của các bệnh lý về tuyến giáp. Ích Giáp Vương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhiều người bị các rối loạn tuyến giáp sử dụng có hiệu quả. Vậy tại sao cả cường giáp và suy giáp đều sử dụng được sản phẩm này?