Tuyến giáp là một tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể, nằm trước cổ, có hai thùy. Vậy vai trò của tuyến giáp là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe Chuyên gia Vũ Thị Tư Hằng phân tích trong video này nhé!