Bị cao huyết áp đã 10 năm, đến năm 2014, ông Đặng Đức Tạ (ĐT: 0961656028) được kết luận cường giáp nhưng ông không để ý. May mắn khi biết đến sản phẩm Ích Giáp Vương, ông Tạ đã cải thiện cường giáp thành công.