Bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp được chia thành hai loại đó là bướu đa nhân độc và không độc. Vậy cần lưu ý những vấn đề gì khi bị bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp? Dùng Ích Giáp Vương được không?