Để biết thêm về tác dụng của Ích Giáp Vương trong việc hỗ trợ điều trị nhân xơ tuyến giáp, mời các bạn cùng lắng nghe tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.