Chị Chu Thị Liên (SĐT: 0364 824 353 ở Nghệ An) bị bướu giáp lành tính kèm theo nhiều triệu chứng như: Rụng tóc, da khô, tóc khô, tức thở, mỏi mệt, đổ mồ hôi chân tay. Nhờ biết đến Ích Giáp Vương tình trạng bệnh của chị đã cải thiện hiệu quả.