Dùng Ích Giáp Vương hỗ trợ điều trị nhân tuyến giáp có ảnh hưởng tới việc mang thai không? Để giải đáp cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi tư vấn của TS Vũ Thị Khánh Vân qua nội dung video trên đây.