Ích Giáp Vương là một sản phẩm thảo dược chuyên dùng trong hỗ trợ điều trị cho các bệnh lý tuyến giáp. Trong sản phẩm này có chứa các thảo dược như hải tảo, cao nêm, ba chạc,... Vậy Ích Giáp Vương có tác dụng gì?