Anh Nguyễn Văn Lương (SĐT: 0912341342) từng mệt mỏi, sút cân vì bướu nhân keo tuyến giáp lành tính. May mắn biết đến Ích Giáp Vương, tình trạng bệnh của anh đã cải thiện!