Cường giáp hay còn gọi là cường giáp trạng hoặc cường chức năng tuyến giáp. Đây là bệnh gây ra do tuyến giáp hoạt động quá mức cần thiết. Vậy người bị cường giáp cần lưu ý những vấn đề gì? Cải thiện bệnh bằng cách nào?