Hải tảo không chỉ là một loại thực phẩm mà đây còn là thảo dược giúp cải thện các bệnh tuyến giáp. Hải tảo đã được sử dụng làm thành phần chính của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương, mang đến hi vọng mới cho người bệnh tuyến giáp.