Tuyến giáp là một tuyến nội tiết quan trọng có chức năng điều khiển các quá trình chuyển hóa. Vậy để hiểu rõ hơn về cấu tạo và vai trò của tuyến giáp, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua nội dung video trên đây.