Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Ngày nay, các bệnh lý tuyến giáp ngày càng phổ biến, làm suy giảm chất lượng cuộc sống nhanh chóng.